Maxx

OPEN HOUSE

CITU OPEN HOUSE 2013

CITU OPEN HOUSE 2013 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้อง CITU513 อาคารอเนกประสงค์ 3 วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ท่าพระจันทร์)

ภาพเพิ่มเติม >> คลิ๊ก <<

 

CITU OPEN HOUSE 2012

CITU OPEN HOUSE 2012  เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 1 เมษายน 2555
ณ ห้อง CITU 513 อาคารอเนกประสงค์ 3 วิทยาลัยนวัตกรรม  ศูนย์ท่าพระจันทร์

ภาพบรรยากาศงาน OPEN HOUSE เพิ่มเติม >> คลิ๊ก <<